Liturgie maandagmorgen 10 april tweede Paasdag

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 146:4, 8
Belijdenis van het geloof
Psalm 138:1, 2
Gebed
Schriftlezing Dan. 10:1-12 en Openb. 1: 9-18
Collecte
Psalm 118:9, 10
Tekst Openb. 1:9, 10, 17, 18
Psalm 138:3, 4
Gebed
Gezang 20:2, 3, 6
Zegen