Liturgie maandagmorgen1 januari 2024 10.00uur

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 121: 3, 4
Geloofsbelijdenis
Psalm 84: 5, 6
Gebed
Schriftlezing Hebr. 11: 8-16; Hebr. 13: 8-17
Psalm 43: 1, 3, 4
Tekst Hebr. 13: 14
Bediening van het Woord
Psalm 69: 11
Dankgebed
Collecte
Gezang 37: 1, 2
Zegen