Liturgie Oudejaarsmiddag 31 december 2022 15.00uur

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 102:12, 13
Geloofsbelijdenis
Gezang 30:5, 6
Gebed
Schriftlezing 1 Kor. 15:50-58
Psalm 9:5, 6, 7
Tekst Op. 20:11-15
Bediening van het Woord
Psalm 73:10, 11
Dankgebed
Collecte
Psalm 104:10
Zegen