Liturgie Paasmaandag 18 april 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde Kerk Groningen

L. Jes. 24:21-25:12
T. Jes. 25:6-8
Ps. 30:1, 7
Ps. 33:1, 7
Gz. 25:1, 2, 3
Gz. 19:3, 4
Ps. 118:5, 10