Liturgie Pinkstermaandag 6 juni 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

L. Hand. 2:1-13
Rom. 8:18-39
T. Rom. 8:23
Ps. 65:1, 3
Ps. 66:1, 5, 7
Ps. 84:3, 4, 6
Gz. 27:1, 2, 8, 9
Gz. 26b:3, 4