Liturgie zondagavond 11 december 2022 Schildwolde

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 8:1, 3, 4
Gebed
Schriftlezing Rom. 1: 18-23; Ef. 4: 17-24, DL III/IV art. 1-3
Psalm 6:3
Tekst HC zondag 3
Bediening van het Woord
Psalm 27:7
Belijdenis van het geloof
Psalm 30:2, 3
Dankgebed
Collecte
Gezang 36:1, 2, 3
Zegen