Liturgie zondagavond 13 november 2022 19.00 Schildwolde

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum zegengroet
Ps. 134: 1, 3
Gebed
Schriftlezing Psalm 118:1-14 en Hebreeën 13:1-6
Ps. 146: 3, 5, 8
Tekst Hebreeën 13: 5b-6
Bediening van het Woord
Ps. 118: 2, 6
Geloofsbelijdenis
Ps. 85: 3
Dankgebed
Collecte
Ps. 46: 1, 4
Zegengroet