Liturgie zondagavond 20 november 2022 Schildwolde

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Ps. 62: 1, 2, 3
Gebed
Schriftlezing Openb. 5: 1-14
Ps. 50: 2
Tekst Openb. 8: 1-5
Bediening van het Woord
Ps. 141: 1, 2
Apostolische Geloofsbelijdenis
Gz. 28: 1, 2, 3
Dankgebed
Collecte
Ps. 98: 3, 4
Zegen