Liturgie zondagavond 4 december 2022 Schildwolde

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Gezang 17:1, 2, 3
Gebed
Schriftlezing Rom. 3:9-20; Dl III/IV art. 4 en 5
Zingen psalm 143:2
HC zondag 2
Preek
Psalm 51:2, 4
Geloofsbelijdenis
Psalm 38:9, 11
Dankgebed
Collecte
Gezang 16
Zegen