Liturgie zondagavond 6 november 19.00 Schildwolde

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

PSALM 44

Votum + zegengroet
Psalm 89:1
Gebed
Psalm 44:1,2
Lezen 2 Koningen 19:1-4
Psalm 44:3,4
Lezen Romeinen 8:35-39
Psalm 89:16,17
Tekst PSALM 44
Bediening van het Woord
Psalm 44:5,6,7
ApGelBel
Gezang 35:3
Gebed
Dienst van de barmhartigheid
Psalm 89:18
Zegen

Thema en verdeling:
God leert Zijn volk-in-nood bidden
1) op de basis van lof vss. 2-9
2) in de ban van de klacht vss. 10-17
3) onder betuiging van trouw vss. 18-23
4) als een brul om hulp vss. 24-27