Liturgie zondagmiddag 1 oktober 15.00 Bedum en 17.00 Damkerk Hoogezand

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum + zegengroet
Psalm 24:1,2 (mens die eden zweert)
Gebed
Psalm 132:5 (de HEERE zweert: David[s Zoon] zal k/Koning zijn)
Lezen Hebreeën 6:9-20
Psalm 106:11,12 (de HEERE zweert in Zijn toorn à Israël gestraft)
Tekst ZONDAG 37
Bediening van het Woord
Psalm 89:2,13,17,18 (de HEERE zweert i.v.m. David[s Zoon])
ApGelBel Gezang 3
Gebed
Inzameling van der gaven
Psalm 110:4 (de HEERE zweert i.v.m. de Priester-Koning)
Zegen