Liturgie zondagmiddag 10 december 2023 17.00 Sappemeer

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum + zegengroet
Psalm 135:1,2,3,4
Gebed
Psalm 135:5,6,7
Lezen PSALM 149
Psalm 135:8,9,10,11,12
Tekst ZONDAG 47
Gezang 5:2
Bediening van het Woord
Psalm 149:1,2,3
ApGelBel Gezang 4
Gebed
Inzameling van de gaven
Psalm 117
Zegen