Liturgie zondagmiddag 10 juli 2022

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum + zegengroet
Psalm 34:1,2,3,4
Gebed
Psalm 34:5,6,7,8
Lezen Exodus 21:17
Spreuken 1:7-9; 4:1-2; 15:20; 20:20; 23:22-25
Efeziƫrs 6:1-4
Tekst ZONDAG 39
Bediening van het Woord
Psalm 78:1,2,20
ApGelBel
Gezang 27:9
Gebed
Dienst van de offeranden
Psalm 105:4,5
Zegen