Liturgie zondagmiddag 11 december 2022

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 150:1
Gebed
Psalm 51:1, 2, 3
Lezen Genesis 3:1-7, Romeinen 5:12-21
Psalm 14:1, 2, 3, 4, 5
NGB Artikel 14 & 15
Tekst ZONDAG 3
Bediening van het Woord
Psalm 51:4, 5, 6
Apostolische Geloofs Belijdenis
Psalm 51:7
Gebed
Collecte
Psalm 150:2
Zegen