Liturgie zondagmiddag 12 februari 2023

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 103: 1, 2
Geloofsbelijdenis
Psalm 32: 2, 3
Gebed
Schriftlezing Gen. 3: 15-24; Gal. 3: 13-18
Collecte
Psalm 23: 1, 2, 3
Tekst HC zondag 11
Bediening van het Woord
Gezang 19: 1, 4
Dankgebed
Gezang 16
Zegen