Liturgie zondagmiddag 12 maart 15.00uur Bedum en 17.00uur Hoogezand

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 118: 8, 9
Gebed
Schriftlezing Jesaja 53
Psalm 109: 14
Tekst Hc zondag 15
Bediening van het Woord
Psalm 42: 1, 3, 5
Geloofsbelijdenis
Psalm 22: 3
Dankgebed
Collecte
Gezang 14: 2, 3
Zegen