Liturgie zondagmiddag 12 mei 2024

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 40: 1, 5
Gebed
Schriftlezing Jes. 53: 1-7; Joh. 1: 35-43; Opb. 5: 1-14
Psalm 69: 3, 7, 9
Tekst Hc zondag 15
Bediening van het Woord
Gezang 29: 1, 2, 3, 4
Geloofsbelijdenis
Gezang 19: 1, 3
Dankgebed
Collecte
Psalm 72: 6, 9, 10
Zegen