Liturgie zondagmiddag 12 november 2023

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 24: 1, 2
Gebed
Schriftlezing Ps. 15; Opb. 22: 6-15
Psalm 125: 1, 4
Tekst Hc zondag 43
Bediening van het Woord
Psalm 15: 1, 2, 3, 4
Geloofsbelijdenis
Zingen
Psalm 101: 5
Dankgebed
Collecte
Psalm 65: 1, 2
Zegen