Liturgie zondagmiddag 13 februari 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. Ef. 1:3-23
T. Zondag 19
Ps. 24:5
Ps. 93:1, 2, 3
Ps. 110:1, 5, 6
Ps. 72:6
Ps. 66:1

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u mailen met kosterdgkgroningen@gmail.com