Liturgie zondagmiddag 13 maart 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde Kerk Groningen

L. Rom. 3:1-31
T. Zondag 23
Ps. 68:1, 2
Ps. 143:2, 6, 8
Ps. 32:1
Gz. 16
Gz. 36:1, 3