Liturgie zondagmiddag 13 november 2022

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Ps. 108: 1, 2
Geloofsbelijdenis
Gz. 5: 7, 8
Gebed
Schriftlezing Psalm 17
Ps. 57: 1, 2
Tekst Hc zondag 52 v&a 127
Bediening van het Woord
Ps. 17; 3, 7
Dankgebed
Collecte
Ps. 68: 1, 2
Zegen