Liturgie zondagmiddag 14 januari 2024

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 108:1, 4
Geloofsbelijdenis
Psalm 35:1, 2, 13
Gebed
Avondmaal *
Lezen Formulier 2
Gezang 15:1
Gezang 15:2
Schriftlezing Efeze 6:10-20; DL V art 1-3
Tekst vraag & antwoord 127
Bediening van het Woord
Gezang 26b:3, 4
Dankzegging-voorbede
Collecte
Psalm 138: 2, 4
Zegen

*Gang van zaken H.A.
Gezang 15:1
Viering
Schriftlezing aan tafel Efeze 3:14-21
Gezang 15:2
Dankzegging