Liturgie zondagmiddag 15.00 Bedum en 17.00 Damkerk in Hoogezand

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 65:1, 3
Gebed
Schriftlezing Luk. 18: 1-14
Psalm 86:1, 2, 4
Tekst Hc zondag 45
Bediening van het Woord
Psalm 66:5, 6
Geloofsbelijdenis Art. 1-7
Gezang 2:5
Dankgebed
Collecte
Psalm 105:1, 2
Zegen