Liturgie zondagmiddag 15 augustus 2021

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
rek.nr. NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v Gereformeerde Kerk Groningen

L. Fil. 4:4-9
1 Thess. 5:12-22
T. Zondag 45
Ps. 87:1, 5
Ps. 116:1, 7
Ps. 81:7, 8
Ps. 138:3
Gz. 17:1, 3