Liturgie zondagmiddag 15 januari 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 25:6, 7
Geloofsbelijdenis
Psalm 119:22
Gebed
Schriftlezing Hebr. 10:32-11:16
Psalm 71:1, 2, 3
Tekst
Hc zondag 7
Bediening van het Woord
Psalm 84:5, 6
Dankgebed
Collecte
Gezang 37:1, 2
Zegen