Liturgie zondagmiddag 15 oktober 2023 17.00 Damkerk Hoogezand

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 105: 3, 5
Gebed
Schriftlezing Efeze 5: 22-6-9
Psalm 89: 1
Tekst HC zondag 39
Bediening van het Woord
Psalm 119: 2, 4
Belijdenis van het geloof
Psalm 78: 1, 2
Dankgebed
Collecte
Gezang 35: 1, 3
Zegen