Liturgie zondagmiddag 16 april 2023

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 145: 1
Geloofsbelijdenis
Psalm 63: 2, 3
Avondmaal
Psalm 16: 3
Psalm 16: 4, 5
Schriftlezing Psalm 16
Psalm 106: 2
Tekst Psalm 16:8a
Bediening van het Woord
Amenlied
Psalm 25: 1, 7
Dankzegging-voorbede
Collecte
Gezang 41
Zegen