Liturgie zondagmiddag 16 juni 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum
Zegengroet
Psalm 139:1, 3
Gebed
Schriftlezing Handelingen 2:33-38, 42; Openbaring 1:1-8
Psalm 110:1, 2, 3
Tekstlezing HC zondag 19
Preek
Psalm 84:1, 5, 6
Geloofsbelijdenis
Psalm 68:2, 13
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Psalm 89:1, 6
Zegen

Het thema en de punten van de preek:
Christus in mijn leven
Dat geeft
(1. spanning
(2. vijanden
(3. verwachting