Liturgie zondagmiddag 16 oktober 2022

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 48: 1, 3
Gebed
Schriftlezing Op. 5
Gz. 19: 1, 2, 3
Tekst Hc zondag 48
Bediening van het Woord
Gz. 5: 3
Geloofsbelijdenis
Psalm 86: 2, 4
Dankgebed
Collecte
Psalm 72: 1, 6
Zegen