Liturgie zondagmiddag 17 december 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 134: 1, 2, 3
Gebed
Schriftlezing Hebr. 12: 18-24; Opb. 6: 1-11; 22: 12-21
Psalm 79: 3, 4, 5
Tekst Hc zondag 48
Bediening van het Woord
Psalm 98: 3, 4
Geloofsbelijdenis
Gezang 25: 3
Dankgebed
Collecte
Psalm 68: 8
Zegen