Liturgie zondagmiddag 17 september 2023 15.00 Bedum en 17.00 Damkerk in Hoogezand

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 100: 1, 2
Gebed
Schriftlezing Hand. 17: 15-34
Psalm 135: 3, 9, 10
Tekst Hc zondag 35
Bediening van het Woord
Psalm 97: 1, 3
Geloofsbelijdenis
Psalm 86: 3
Dankgebed
Collecte
Psalm 100: 3, 4
Zegen