Liturgie zondagmiddag 18 september 2022

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Psalm 32:1, 2
Gebed
Schriftlezing Rom. 7:7-26
Psalm 143:1, 2, 8, 9
Tekst HC zondag 44
Bediening van het Woord
Gezang 16
Geloofsbelijdenis
Psalm 19:5, 6
Dankgebed
Collecte
Psalm 138:4, 2
Zegen