Liturgie zondagmiddag 19 februari 2023

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Deurcollecte: Hulp aan Turkije/Syrië
Rek.nr. : NL05 INGB 0003 2313 88 o.v.v. Turkije/Syrië
t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 133:1
Geloofsbelijdenis
Psalm 133:2, 3
Gebed
Schriftlezing Luk. 3: 21-22; 4:1-21; 1 Joh. 2: 18-29
Collecte
Psalm 45:1, 3
Tekst Hc zondag 12
Bediening van het Woord
Gezang 25:1, 2
Dankgebed
Psalm 72:10
Zegen