Liturgie zondagmiddag 19 juni 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

L. Ex. 34:5-17
Ex. 20:4-6
T. Zondag 35
Ps. 119:39
Ps. 86:3, 4
Ps. 78:1, 2, 3
Ps. 89:1, 12
Ps. 103:7