Liturgie zondagmiddag 19 maart 2023

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 16: 4, 5
Geloofsbelijdenis
Psalm 56: 3
Gebed
Schriftlezing Mat. 26: 36-46; 27: 45-46; Hebr. 5: 7-10
Collecte
Psalm 22: 5, 6, 7
Tekst HC zondag 16
Bediening van het Woord
Gezang 2: 3
Dankgebed
Gezang 21: 1, 2
Zegen