Liturgie zondagmiddag 19 november 2023

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 92:1, 3, 7
Gebed
Schriftlezing 1 Joh. 1: 5-10; Mat. 12: 15-21; Hebr. 12: 1-4
Psalm 130:2, 4
Tekst Hc zondag 44
Bediening van het Woord
Psalm 119:39, 40
Geloofsbelijdenis
Psalm 84:3, 4
Dankgebed
Collecte
Gezang 29:1, 2
Zegen