Liturgie zondagmiddag 2 januari 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. Rom. 8:1-17
T. Zondag 13
Ps. 68:2
Ps. 116:1, 5, 9
Gz. 26b:4
Gz. 14:2, 3
Gz. 18

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u mailen met kosterdgkgroningen@gmail.com