Liturgie zondagmiddag 20 augustus 2023

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Psalm 84:1 en 2
Gebed
Schriftlezing Zacharia 3, Openbaring 11: 1-6
Psalm 42: 1, 3 en 5
Tekst Zacharia 4
Preek
Psalm 87:1, 2 en 5
Belijdenis van het geloof
Psalm 147: 1 en 7
Dankgebed
Collecte
Gezang 31:1, 2 en 3