Liturgie zondagmiddag 20 februari 2022

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.:NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. Joh. 14:1-29
T. Zondag 20
Ps. 40:2
Ps. 143:6, 9
Ps. 139:3, 4
Ps. 40:7
Ps. 86:6, 7

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kunt u mailen met kosterdgkgroningen@gmail.com