Liturgie zondagmiddag 20 november 2022

Collecte: Sekolah Tinggi Theologia Reformed (STTR) in Sentagi
Rek.nr.: NL78 INGB 0008 9386 21
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum + zegengroet
Ps. 54:1,2,3
Gebed
Ps. 17:1,2
Schriftlezing Kolossenzen 1
Tekst KOLOSSENZEN 2:1-5
Bediening van het Woord
Psalm 17:3,4,5,6,7
Apostolische Geloofsbelijdenis
Ps. 93:1,2
Gebed
Collecte
Ps. 93:3
Zegen