Liturgie zondagmiddag 21 augustus 2022

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS artikel 16

Votum + zegengroet
Psalm 103:1,2,3,4
Gebed afgesloten met Gezang 6:1,2
Lezen Romeinen 9:6-29
Psalm 103:5,6,7
Lezen Dordtse Leerregels I, art. 1,2

Tekst NGB artikel 16

Bediening van het Woord
Psalm 33:1,2,3,4,5,6
GelBel Nicea
Psalm 33:7,8
Gebed
Dienst van de offeranden
Psalm 103:8,9
Zegen