Liturgie zondagmiddag 21 januari 2024

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 81: 1, 2, 8
Gebed
Schriftlezing 1 Kron. 29: 1-21
Psalm 24: 1, 2, 3
Tekst Hc zondag 52b
Bediening van het Woord
Psalm 106: 22
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Gezang 5: 9,10
Collecte
Psalm 33: 6, 8
Zegen