Liturgie zondagmiddag 21 mei 2023 15.00 Bedum en 17.00 Sappemeer

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 84:1, 4
Gebed
Schriftlezing 2 Kor. 5: 11-21
Psalm 130:1, 2, 3, 4
Tekst Zondag 23
Bediening van het Woord
Psalm 51:3, 4
Geloofsbelijdenis
Psalm 32:1
Dankgebed
Collecte
Gezang 16
Zegen

Ontmoetingskerk
Noorderstraat 27
Sappemeer