Liturgie zondagmiddag 22 januari 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende Studenten
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 144:1, 4, 6
Gebed
Schriftlezing 1 Sam. 16:1-14; 17:32-50
Psalm 44:1, 2
Tekst 1 Sam. 17: 45-47
Preek
Psalm 46:1, 2, 3, 4
Belijdenis van het geloof
Psalm 33:6, 8
Collecte
Psalm 118:3, 5, 10
Zegen