Liturgie zondagmiddag 22 oktober 2023

Collecte: Steun hulpbehoevende kerken
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 119:23,24
Gebed
Schriftlezing 1 Johannes 3:10-24
Psalm 133:1,2,3
Tekst Zondag 40
Preek
Gezang 1:8,13
Geloofsbelijdenis
Psalm 33:5, 7
Gebed
Collecte
Psalm 16:1
Zegen