Liturgie zondagmiddag 23 april Bedum en Hoogezand

Collecte: Opleiding dienst des Woords
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 97:1, 5
Geloofsbelijdenis
Psalm 45:6
Gebed
Schriftlezing Opb.1:1-8
Collecte
Gezang 24:3, 4, 5
Hc zondag 19
Bediening van het Woord
Psalm 98:3, 4
Dankgebed
Gezang 30:5
Zegen