Liturgie zondagmiddag 23 juni 2024

Collecte: Kerk
Rek.nr.: NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v.: Gereformeerde kerk Groningen

Votum
Vrede/Zegengroet
Psalm 143:1,9
Gebed
Schriftlezing: Johannes 3:1-21
Psalm 51:4,5
Tekst: Zondag 20
Verkondiging van het evangelie
Gezang 27:4,5,9
Dankgebed
Psalm 104:8,9,10
Collecte
Gezang 3
Zegen

IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST

Hij leert mij geloven