Liturgie zondagmiddag 24 september 2023

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

Votum en zegengroet
Psalm 75: 1, 6
Geloofsbelijdenis
Psalm 33: 8
Avondmaal
Gezang 1: 5
Psalm 52: 6
Schriftlezing Rom. 10
Psalm 141: 3, 4, 5, 6
Tekst Hc zondag 36
Bediening van het Woord
Psalm 119: 30
Dankzegging-voorbede
Collecte
Gezang 35: 1, 3
Zegen