Liturgie zondagmiddag 25 juli 2021

Print Friendly, PDF & Email

Collecte: Kerk
NL53 INGB 0004 7492 53
t.n.v. Gereformeerde Kerk Groningen

L. 1 Tim. 6:6-19
T. Zondag 42
Ps. 24:1, 3
Ps. 49:1, 2, 3
Ps. 49:4, 5, 6
Ps. 62:3, 5
Ps. 37:2