Liturgie zondagmiddag 25 september 2022

Collecte: Diaconie
Rek.nr.: NL05 INGB 0003 2313 88
t.n.v.: Diaconie Gereformeerde Kerk Groningen

Votum + zegengroet
Psalm 123:1,2
Gebed
Psalm 13:1,2,3,4
Lezen PSALM 143
Tekst ZONDAG 45
Bediening van het Woord
Psalm 6:1,2,3,4,5,6
NGB artikel 26
Gezang 16
Gebed
Dienst van de offeranden
Gezang 18
Zegen